Diagnostyka

Wykonujemy następujące badania diagnostyczne

  • EKG spoczynkowe
  • EKG metodą Holtera
  • Echo serca
  • Próby wysiłkowe na cyklometrze
  • Badania antropometryczne (wskaźnik BMI, % tkanki tłuszczowej)
  • USG narządów
  • USG doplerowskie (pomiar przepływów)
  • Biopsja cienkoigłowa (PCI)
  • Biopsja mammotomiczna