Rak piersi a hormonalna terapia zastępcza

Kobiety z rozpoznanym rakiem piersi zwykle nie stosują hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) ze względu na obawy, że estrogeny zawarte w tych preparatach zwiększą ryzyko nawrotu choroby nowotworowej.
Ellen S. O'Meara z University of Washington prowadziła badanie nad związkiem między stosowaniem HTZ a ryzykiem nawrotu i śmiertelnością z powodu raka piersi wśród kobiet, u których uprzednio rozpoznano ten typ nowotworu i zastosowano odpowiednie leczenie.

W badaniu uczestniczyło 2755 kobiet, u których w latach 1977-94 rozpoznano raka sutka. Spośród nich wyodrębniono pacjentki, które zdecydowały się na stosowanie HTZ po diagnozie raka. Do każdej pacjentki z tej grupy dobrano 4 cztery kobiety z rozpoznanym rakiem piersi niestosujące HTZ (podobne pod względem wieku, stopnia zaawansowania nowotworu), stanowiące grupę kontrolną.

Analiza zebranych danych ujawniła, że ryzyko nawrotu raka piersi, śmiertelność z tego powodu oraz ogólna śmiertelność były mniejsze w grupie tych kobiet, które po rozpoznaniu raka piersi stosowały hormonalną terapię zastępczą.

Wyniki badania wskazują, iż hormonalna terapia zastępcza po leczeniu raka piersi nie zwiększa ryzyka nawrotu tego nowotworu.